Terug naar nieuws

Samen muziek maken is niet vanzelfsprekend

Gepubliceerd op 21-10-2013

Voor veel kinderen is een instrument leren spelen niet vanzelfsprekend. Dat is jammer! Muziek maken geeft een enorme voldoening. Bovendien blijkt uit onderzoek dat musiceren goed is voor de ontwikkeling van samenwerken, communicatie en andere algemene vaardigheden van kinderen.

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Koningin Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. Doel van het programma is dat kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Daarnaast staan het bevorderen van sociale cohesie en het versterken van actief burgerschap centraal bij Kinderen Maken Muziek.

Samen musiceren
Met Kinderen Maken Muziek stimuleren we dat er méér kinderen een instrument leren spelen. Maar we leggen de lat nog hoger. In tegenstelling tot gangbare methodes, leren ze namelijk direct in een groepje musiceren. Dat stimuleert én leidt tot allerlei verrassende combinaties en uitwisselingen.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “De toegelaten initiatieven zijn stuk voor stuk een combinatie van muziekeducatie, ontmoeting tussen verschillende groepen kinderen en stimulatie van vrijwillige inzet. Tot nu toe leerden ruim 8.000 kinderen samen musiceren door Kinderen Maken Muziek. Met de nieuwe lichting van dertig initiatieven komen er dit jaar nog eens ruim 7.000 kinderen bij.”

Bekijk hier de video van het muziekproject “Pop in de school”

Prinses Máxima bezocht in 2012 het muziekproject “Pop in de school” op basisschool De Streek in Tjalleberd. “Pop in de school” is een initiatief van het Heerenveense centrum voor de kunsten Ateliers Majeur.

Helpt u mee?
Om zoveel kinderen een kans te geven samen muziek te maken, is natuurlijk veel geld nodig. Niet alleen voor de instrumenten maar ook voor het begeleiden van de kinderen bij het leren kennen van hun instrument, noten lezen en samenspelen. Daarom is het Oranje Fonds ook heel blij met de benefietvoorstelling van Hij Gelooft in Mij.

Wilt u een extra bijdrage doen? Iedere gift is heel welkom en wordt voor 100% besteed aan dit doel. U kunt uw gift overmaken op gironummer 888 444, t.n.v. Stichting Oranje Fonds te Utrecht, onder vermelding van ‘Kinderen Maken Muziek’. U kunt ook online doneren .

Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Het fonds werd opgericht in 2002 en was het nationaal huwelijksgeschenk aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, beschermpaar van het fonds. Het Oranje Fonds is het grootste Nederlandse fonds op sociaal gebied.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.