Terug naar nieuws

The Sound of Music steunt HomePlan

Gepubliceerd op 13-11-2014

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. Stichting HomePlan is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Latijns Amerika en Zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er al ruim 3.400 huizen gebouwd voor en met arme families. Helpt u mee om nog meer mensen een veilig huis te geven en hiermee een thuis en toekomst?

Albert Verlinde, “Het creëren van het ultieme thuisgevoel komt met The Sound of Music tot uiting in de theaters, HomePlan werkt daar dagelijks aan. Daarnaast is Maaike Widdershoven ambassadrice van de stichting. Dat is de reden dat wij graag meebouwen aan het succes van HomePlan.”

Maaike Widdershoven
Maaike Widdershoven speelt Moeder Overste en is sinds juli 2014 ambassadrice voor HomePlan: ”Ik heb met eigen ogen gezien wat een HomePlan huis voor verschil maakt voor weeskinderen in Zuid Afrika. Ik heb gezongen met deze kinderen en een huis voor ze gebouwd. Wat een ervaring! Ik ben er trots op ambassadrice te mogen zijn voor HomePlan en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor deze kwetsbare kinderen.”

Stichting HomePlan
Stichting HomePlan bouwt al meer dan 17 jaar huizen voor en mét de allerarmsten in sloppenwijken als kleinschalige efficiënte ontwikkelingsorganisatie. HomePlan doet dit samen met sterke lokale partners in Mexico, Zuid-Afrika, Haïti en Nicaragua. Het huis is daarbij niet het doel maar het middel om deze mensen een kans te geven zich verder te ontwikkelen. HomePlan zorgt samen met de lokale partners voor de juiste nazorg in de vorm van onderwijs en medische voorzieningen. Zo bouwt HomePlan aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.