zakelijk_header_ruimte2

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Gouden Green Key voor Milieubewust AFAS Circustheater
Het AFAS Circustheater is in het trotse bezit van de gouden Green Key, hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg binnen het bedrijf. De Gouden Green Key is het hoogst haalbare. 

De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De Green Key is een middel om het milieubewuste imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en ieder jaar wordt gecontroleerd of er aan de eisen wordt voldaan. Green Key is onderdeel van FEE, net als de Blauwe Vlag voor schone stranden en jachthavens. In Europa zijn op dit moment meer dan 450 bedrijven aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key.

Duurzame klimaatbeheersing

Het AFAS Circustheater werkt al geruime tijd op een milieubewuste manier. Warmte- en koude opslag (WKO) is een duurzame techniek die in het theater wordt gebruikt. Het is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem en wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.

Terugdringen autogebruik

Ook spant het AFAS Circustheater zich al jaren in om het autogebruik onder het personeel terug te dringen en problemen rondom bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren op te lossen. Een overdekte fietsenberging, bedrijfsfietsen en OV-vergoeding zijn slechts enkele stimulansen. Op alle niveaus in de organisatie wordt op verschillende manieren gewerkt om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat. Dat gebeurt op een duurzame manier en met veel gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Milieuvriendelijk papier en Fair Trade-catering

Veel milieumaatregelen die het AFAS Circustheater treft zijn nauwelijks zichtbaar, zoals de plaatsing van energiebesparende led verlichting en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Beter bekend is het toenemend gebruik van milieuvriendelijk papier en Fair Trade-catering. Met deze en vele andere maatregelen, doet het theater meer aan het milieu dan de wet- en regelgeving van haar verlangt.


Milieubeleidsverklaring

Het AFAS Circustheater te Scheveningen, onderdeel van Stage Entertainment, beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van alle werknemers werkzaam in het theater.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van het AFAS Circustheater is om:

  • Diensten en producties te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de gasten.
  • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, gasten, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

Om er zeker van te zijn dat ons beleid consequent en overal in de organisatie wordt toegepast neemt het AFAS Circustheater de volgende regels in acht:

  • Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
  • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
  • Opleiden en scholen van elke medewerker, hen verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen.
  • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een monitoringsprogramma.
  • De gasten van het theater bewust maken van het milieuvriendelijk ondernemen in het theater.
  • Leveranciers van het theater aanspreken op milieuvriendelijk ondernemen, zodat wij onze milieuprestaties voortdurend kunnen blijven verbeteren.
  • Innovatief blijven nadenken bij de ontwikkeling van milieuvriendelijk ondernemen.

Tenslotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.