vandorp

Van Dorp installaties

Duurzaamheid is één van onze belangrijkste speerpunten

Van Dorp installaties is een landelijk werkend installatiebedrijf. Het bedrijf heeft 14 vestigingen en telt circa 900 medewerkers. Van Dorp installaties is een vooruitstrevend en innovatief installatiebedrijf, waar duurzaamheid één van de belangrijkste speerpunten is. Het bedrijf biedt duurzame en dus groene concepten aan voor  de utiliteitsbouw en past duurzaamheid toe binnen de eigen organisatie. Tevens is het bedrijf voor haar klanten continu bezig met het ontwikkelingen van producten en diensten op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid binnen de eigen organisatie

De missie van Van Dorp installaties luidt: Van Dorp installaties ontwerpt, realiseert en beheert installaties voor het welzijn van mens, dier en product. Van Dorp installaties doet dit met respect voor de omgeving en hanteert hierbij het uitgangspunt: De mens is meer waard dan de euro.

In de praktijk hanteert het bedrijf de volgende drie uitgangspunten:

  • Van Dorp installaties ontzorgt klanten bij installaties in gebouwen
  • Van Dorp installaties verduurzaamt installaties en gebouwen
  • Van Dorp installaties participeert in het primaire proces bij klanten als het gaat over energie of installaties

De organisatie streeft ernaar om als maatschappelijk betrokken onderneming op te treden en vanuit deze visie respectvol met elkaar om te gaan. Bovendien is de onderneming voortdurend actief om zich te onderscheiden door vakkennis en het aanbieden en benutten van vernieuwende technieken. Dit streven is kort samengevat  in de slogan “met kennis en respect”.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.