zakelijk_header_ruimte2

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Gouden Green Key voor Milieubewust AFAS Circustheater
Het AFAS Circustheater is in het trotse bezit van de gouden Green Key, hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg binnen het bedrijf. De Gouden Green Key is het hoogst haalbare. 

De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De Green Key is een middel om het milieubewuste imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en ieder jaar wordt gecontroleerd of er aan de eisen wordt voldaan. Green Key is onderdeel van FEE, net als de Blauwe Vlag voor schone stranden en jachthavens. In Europa zijn op dit moment meer dan 450 bedrijven aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key.

Duurzame klimaatbeheersing

Het AFAS Circustheater werkt al geruime tijd op een milieubewuste manier. Warmte- en koude opslag (WKO) is een duurzame techniek die in het theater wordt gebruikt. Het is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem en wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.

Terugdringen autogebruik

Ook spant het AFAS Circustheater zich al jaren in om het autogebruik onder het personeel terug te dringen en problemen rondom bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren op te lossen. Een overdekte fietsenberging, bedrijfsfietsen en OV-vergoeding zijn slechts enkele stimulansen. Op alle niveaus in de organisatie wordt op verschillende manieren gewerkt om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat. Dat gebeurt op een duurzame manier en met veel gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Milieuvriendelijk papier en Fair Trade-catering

Veel milieumaatregelen die het AFAS Circustheater treft zijn nauwelijks zichtbaar, zoals de plaatsing van energiebesparende led verlichting en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Beter bekend is het toenemend gebruik van milieuvriendelijk papier en Fair Trade-catering. Met deze en vele andere maatregelen, doet het theater meer aan het milieu dan de wet- en regelgeving van haar verlangt.


MVO-VERKLARING AFAS Circustheater

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

■ Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen  binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

■ Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.