Culishots_BeatrixTheater_Queenslounge-3

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Gouden Green Key voor Milieubewust Beatrix Theater
Het Beatrix Theater is in het trotse bezit van de gouden Green Key, hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg binnen het bedrijf. De Gouden Green Key is het hoogst haalbare. 

De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De Green Key is een middel om het milieubewuste imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en ieder jaar wordt gecontroleerd of er aan de eisen wordt voldaan. Green Key is onderdeel van FEE, net als de Blauwe Vlag voor schone stranden en jachthavens. In Europa zijn op dit moment meer dan 450 bedrijven aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key.

Milieubewustzijn en kwaliteit gaan hand in hand
Het Beatrix Theater heeft jaren geleden, op beleidsniveau al verschillende milieumaatregelen getroffen. Naast het streven naar kwaliteit houdt het theater ook rekening met het effect van de activiteiten op het milieu en heeft men oog voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Gescheiden afval, minimalisering van watergebruik en het stimuleren van reizen met het openbaar vervoer zijn slechts enkele maatregelen die succesvol zijn geïntegreerd in de Utrechtse evenementenlocatie.

Groene stroom, bewegingsmelders en LED-verlichting
De maatregelen die hebben bijgedragen aan het behouden van het gouden keurmerk zijn o.a. het gebruik van 100 procent Groene stroom, het aanbrengen van bewegingsmelders in de sanitaire ruimtes en het gebruik van leidingwaterkoelers. Deze zogeheten leidingwaterkoelers zorgen ervoor dat het leidingwater wordt gekoeld en gezuiverd. Daarnaast is in het merendeel van het theater de huidige conventionele verlichting voor LED verlichting vervangen.

Klimaatneutrale catering
Ook wat betreft klimaatneutrale catering is het Beatrix Theater in goed gezelschap. Grand Catering, de huiscateraar van het theater werkt al enkele jaren met producten die een gegarandeerde herkomst hebben en vrij zijn van chemische bestrijdingsmiddelen. Maar ook minder energieverbruik (andere kooktechnieken, spaarlampen, groene aggregaten) en logistieke efficiëntie (één centrale keuken, één levering per partij en minimalisering van transportbewegingen) dragen bij aan een milieuvriendelijke catering. Op alle niveaus in de organisatie wordt op verschillende manieren gewerkt om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat. Dat gebeurt op een duurzame manier en met veel gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Milieubeleidsverklaring

Het Beatrix Theater Utrecht, onderdeel van het bedrijf Stage Entertainment, beschouwt het duurzaam ondernemen als een van haar belangrijkste doelstellingen.

De zorg voor de omgeving, haar gasten en medewerkers zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van het Beatrix Theater is om:

 • Diensten en producties te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.
 • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

Het Beatrix Theater voldoet aan de volgende afspraken:

 • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
 • People/Planet/Profit is een structureel onderdeel van onze doelstellingen.
 • Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we de kwaliteit bewaken.
 • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.
 • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemers en wij dragen zorg voor voorzieningen, mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk. Het Beatrix Theater levert een actieve bijdrage aan de Joop van den Ende Foundation.
 • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
 • Wij zijn continu bezig met het scholen van medewerkers om de milieuprestaties en het duurzaamheidbeleid van het Beatrix Theater te onderhouden en te verbeteren.
 • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.