Overslaan en naar de inhoud gaan

Audities Kinderen

Huidige Audities

Algemene informatie

Kinderrollen De kinderrollen in musicals variëren van kleine bijrollen tot hoofdrollen. Omdat kinderen niet fulltime mogen optreden werken we met meerdere kinderen die roulerend de rol(len) in de voorstelling spelen.

Casting/ Workshops/ Repetities
Het is afhankelijk van de grootte van de rol welk casting,- en repetitietraject we volgen.

  •  Als we casten voor een hoofdrol volgt na de auditie(s) vaak een workshop periode (school) waarin ze, op de rol gerichte, zang-, dans- en spellessen volgen. Na een aantal weken wordt er beslist wie de rol mogen gaan spelen.
  • Wanneer kinderen geselecteerd zijn voor een rol volgen ze een aantal voorbereidende repetities.

Beschikbaarheid

  • Vanwege de planning is volledige beschikbaarheid in de repetitie-, en speelperiode een vereiste voor deelname aan de musical.
  • Op het moment dat wij een casting uitschrijven zijn de genoemde data en locaties onder voorbehoud van wijzigen.
  • Beschikken over voldoende arbeidsdagen (door ons speelbeurten genoemd) is een vereiste voor deelname aan de productie.

Speelbeurten/ ontheffing MSZW

  • Voor kinderen van 7 t/m 13 jaar moet ontheffing worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dit gaat via Stage Entertainment.
  • Kinderen beschikken per leeftijdsjaar over 24 speelbeurten. De speelbeurten worden in een vaststaande productie gespeeld in een aaneengesloten periode waarbij maximaal 3 voorstellingen per week worden gespeeld.
  • Voor meer informatie betreffende de regelgeving voor kinderen in theaterproducties verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vervoer

  • Ouder(s)/ verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de lessen, repetities en voorstellingen.
  • Zij ontvangen hiervoor een tegemoetkoming tijdens de repetities en speelperiode.

Heeft u vragen?