Privacy statement en disclaimer

STAGE ENTERTAINMENT B.V. PRIVACYVERKLARING

 • Inleiding

Stage Entertainment B.V. en de andere bedrijven van de Stage Entertainment Group (een volledige lijst daarvan is hier te vinden, hierna te noemen “Stage Entertainment”) willen jou de best mogelijke Stage Entertainment-ervaring bezorgen en stellen jouw privacy en de beveiliging van jouw persoonsgegevens voorop. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschermen jouw persoonsgegevens volgens de daarin vastgelegde beginselen.

Met deze privacyverklaring willen we je een duidelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Daarnaast vertellen we je hoe wij ons inzetten om je gegevens te beschermen en hoe jij gebruik kunt maken van jouw rechten (en opties voor het inzien en beheer) voor de bescherming van jouw privacy.

 • Wanneer geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking door Stage Entertainment van alle persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, zakelijke partners en andere personen.  Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers in het kader van hun arbeidsbetrekking met Stage Entertainment.

 • Wat zijn persoonsgegevens?

Bij Stage Entertainment beschouwen we alle informatie die op jou betrekking heeft en waarmee jij persoonlijk te identificeren bent als persoonsgegevens, hetzij op basis van deze enkele gegevens of in combinatie met andere gegevens waarover wij beschikken.

 • Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen je persoonsgegevens uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld wanneer je een ticket bij ons koopt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of gewoonweg onze websites bezoekt.

Naam, contactgegevens en andere identificatiegegevens

Wanneer je tickets koopt of ons of onze ticketleverancier benadert, kunnen we een of meer van de volgende gegevens opslaan: je naam, aanspreektitel, leeftijd, contactgegevens. Je contactgegevens kunnen bestaan uit je adres, telefoonnummer, account bij sociale media of e-mailadres.

Jouw persoonlijke account of aanmeldingsgegevens

Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt of je aanmeldt voor een dienst, kunnen wij de inloggegevens, naam en overige informatie opslaan die je invult op jouw persoonlijke account of het aanmeldingsformulier of informatie die wij verzamelen van jouw apparaat.

Informatie over jouw bezoeken aan onze websites of andere digitale media

Wanneer je onze websites bezoekt, een van onze nieuwsbrieven opent of daarin klikt, of een van onze apps gebruikt, kunnen wij je IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijswebsite, browsergedrag en app-gebruik opslaan. Met jouw toestemming kunnen wij ook toegang krijgen tot bepaalde gegevens die op je mobiele apparaat zijn opgeslagen, zoals gegevens over je locatie.

Jouw communicatie met ons

Wanneer je ons een e-mail stuurt of met ons online of via sociale media chat, slaan wij jouw communicatie met ons op. Wanneer je ons belt, kan onze klantenservice jouw vragen, verzoeken of klachten opslaan in onze database. We kunnen ook opnames maken van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden of ter voorkoming of bestrijding van fraude.

Informatie in verband met sociale media

Afhankelijk van je instellingen bij sociale media kunnen wij informatie van deze bedrijven ontvangen. Wanneer je je bijvoorbeeld voor onze services aanmeldt met social media account, kunnen wij jouw profiel van de sociale media ontvangen, met inbegrip van je contactgegevens, interesses en contacten. Ga voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen van je sociale media en hoe je de instellingen daarvoor kunt wijzigen naar de website en controleer het privacy beleid van het sociale netwerk in kwestie.

Dataprofielen waarmee wij nieuwe klanten vinden 

Stage Entertainment maakt gebruik van een dienst van Facebook genaamd “custom audiences”. Deze dienst stelt Stage Entertainment in staat om binnen de Facebook klantenkring nieuwe klanten te vinden met gebruikmaking van bestaande klantprofielen van Stage Entertainment. Hoe werkt dit? Stage Entertainment levert een lijst met bestaande klanten aan aan Facebook. Deze lijst wordt door Facebook geanalyseerd op basis van de gegevens (profielen) die Facebook zelf al heeft over deze klanten van Stage Entertainment. Deze profielen worden samengevoegd en de overlappende kenmerken in de profielen worden gebruikt als basis voor het vinden van nieuwe potentiele klanten in de Facebookklantendatabase met vergelijkbare kenmerken. Facebook gebruikt deze data zelf niet voor andere doeleinden.

Informatie die je uit vrije keuze met ons deelt

Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer je een reactie voor ons achterlaat op sociale media, een enquête invult of meedoet aan een prijsvraag.

We verzamelen ook persoonsgegevens door middel van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine bestanden die op jouw apparaat worden opgeslagen die informatie bewaren en ophalen over je bezoek aan deze website - bijvoorbeeld hoe je op onze website terechtgekomen bent, datum en tijd van het bezoek, locatie-informatie, IP-adressen, hoe je door de website navigeert en welke informatie je interessant vond.

Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken is te vinden in ons Cookiebeleid.

 

 • Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 januari 2019.

 

 • Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Stage Entertainment is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die onder de reikwijdte van deze privacyverklaring vallen.  Stage Entertainment kan je persoonsgegevens delen met derden, maar als zij dit doet, blijft zij daarvoor verantwoordelijk, tenzij op Stage Entertainment een wettelijke verplichting rust om deze gegevens met de betreffende partij te delen.

 

Voor welke doeleinden gebruiken we je persoonsgegevens en hoe verzamelen we deze?

We kunnen je gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken. Deze leggen we hieronder allemaal uit. Dit kunnen gegevens zijn die je uitdrukkelijk aan ons verstrekt hebt om deze te gebruiken, maar ook gegevens die we zelf verzameld hebben (bijvoorbeeld gegevens over je bezoeken aan onze websites). Sommige gegevens die wij verzamelen zijn wettelijk verplicht of om andere redenen noodzakelijk voor de levering van onze producten of diensten. Sommige gegevens verzamelen we op grond van je toestemming. Als je ons niet toestaat om alle gegevens te verzamelen waarom wij verzoeken, zijn wij mogelijk niet in staat om al onze diensten effectief te leveren.

 

Voor de levering van onze producten en diensten (en je tickets)

De belangrijkste reden waarom wij en onze dienstverleners persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en bekendmaken is het leveren van de producten en diensten die je bij ons koopt. Deze bestaan uit persoonsgegevens die rechtstreeks te maken hebben met de uitvoering van onze entertainmentdiensten. Deze hebben wij nodig voor:

 

de bevestiging van je aanwezigheid;

de levering van je tickets en/of diensten in verband met je bezoek (zoals een kassabon), met inbegrip van toegang tot de evenementenlocaties en wijziging of toevoeging van producten of diensten;

verzending van informatie over de locatie, service-e-mails of berichten na het bezoek;

hulp bij de online aankopen, verlening van online diensten en het gebruik van mobiele apps;

communicatie met jou (bv. gegevens over de show, antwoord op vragen en klachten);

statistisch onderzoek;

registratie van klachten.

 

 • Op welke gronden verwerken wij jouw persoonsgegevens wanneer wij aan jou diensten en tickets leveren?

Als je diensten (of tickets) hebt gekocht bij een van onze bedrijven gebruiken we persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Stage Entertainment hebt voor het verzenden van de tickets, beantwoording van vragen en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Voor de toezending van onze nieuwsbrief

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer je een ticket voor een van onze shows of andere diensten hebt gekocht, sturen wij je regelmatig de laatste nieuwtjes over de producten van Stage Entertainment die mogelijk relevant voor jou zijn. We kunnen je op de hoogte houden via e-mail, gewone post, WhatsApp of onze sociale media. Je hebt altijd het recht om je af te melden voor onze nieuwsbrief door middel van de 'afmelden'-knop onderaan de nieuwsbrief.

 

 • Op welke gronden verwerken wij jouw persoonsgegevens wanneer wij je onze nieuwsbrief toesturen?

We verwerken deze persoonsgegevens op basis van je toestemming als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief of op basis van een gerechtvaardigd belang om te communiceren met onze bestaande klanten over toekomstige shows en om onze dienstverlening aan en communicatie met klanten te verbeteren, aan te passen, te personaliseren en om beter inzicht te krijgen in de rechtstreekse interactie tussen de klant en ons (door middel van onze communicatie of onze websites) en om de effectiviteit te meten van promotiecampagnes of advertenties.

 

Voor de toezending van gepersonaliseerde marketingberichten

Wanneer je onze website hebt bezocht, je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, meegedaan hebt aan loterijen, onze app hebt gebruikt of je contactgegevens met ons hebt gedeeld in een van onze theaters, kunnen wij je benaderen met direct marketing, bijvoorbeeld via e-mails, telefoontjes of sociale media. Indien dit op grond van de geldende wet verplicht is, vragen wij je toestemming voor toezending van gepersonaliseerde direct marketing.

De berichten die je ontvangt, zijn gepersonaliseerd en aangepast aan jouw voorkeuren en interesses. We gebruiken analysetools voor het genereren van dergelijke gepersonaliseerde berichten. Deze analysetools verwerken je persoonsgegevens, delen je in bij marketingsegmenten en bepalen wat voor berichten en welke aanbiedingen je van ons ontvangt.

 Daarnaast doen we opinieonderzoek (we vragen je bijvoorbeeld mee te doen aan een enquête) om te horen wat je ervaring was en om je ervaring met Stage Entertainment te verbeteren, onder meer door je gepersonaliseerde berichten te sturen.

Op welke gronden verwerken wij jouw persoonsgegevens wanneer wij je gepersonaliseerde marketingberichten sturen?

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor op grond van ons gerechtvaardigd belang om je relevante informatie toe te sturen over onze producten en diensten, evenementen, prijzenfestivals of promoties en nieuws over Stage Entertainment dat wellicht interessant is voor jou.

 

Voor het combineren en analyseren van je gegevens

We gebruiken je persoonsgegevens om een profiel aan te maken dat gebaseerd is op de gegevens die wij van je hebben. Dit wordt opgeslagen en verwerkt in een centrale marketingdatabase. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we alle juiste gegevens over jou op één plek hebben. We maken je profiel aan op basis van je voorkeuren om je een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, voor de toezending van gepersonaliseerde marketingberichten en nieuwsbrieven en ten behoeve van opinieonderzoek. Hieronder vind je een nadere beschrijving van de manieren waarop wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken.

De wijze waarop jij en andere klanten contact hebben met onze merken via alle hierboven beschreven kanalen (bv. onze website, sociale media en marketingberichten die wij je toesturen) en de informatie die we in dat opzicht verzamelen van al deze kanalen levert ons waardevolle informatie op over jouw interesses en voorkeuren en de interesses en voorkeuren van onze klanten in het algemeen. Als je hiervoor toestemming verleent, kunnen we de door ons verzamelde informatie combineren met informatie die wij op rechtmatige wijze van derden krijgen.

 

 • Op welke gronden verwerken wij jouw persoonsgegevens wanneer wij gegevens combineren en analyseren?

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van je toestemming als dit vereist is, bijvoorbeeld wanneer wij databases van derden combineren met de onze. We verwerken deze persoonsgegevens ook op grond van ons gerechtvaardigd zakelijk belang die onder meer bestaan uit de mogelijkheid om onze dienstverlening aan en communicatie met klanten te verbeteren, te wijzigen, te personaliseren en om beter te begrijpen hoe mensen direct met ons in contact komen (door middel van onze communicatie of onze websites) en om de effectiviteit te meten van promotiecampagnes of advertenties. 

Voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten

We gebruiken verzamelde persoonsgegevens om klantengedrag te analyseren en onze producten en diensten daaraan aan te passen. We verwerken je persoonsgegevens ook om analyseverslagen op te stellen. We gebruiken verzamelde persoonsgegevens om klantengedrag te analyseren en onze producten en diensten daaraan aan te passen, zodat die relevant zijn voor onze klanten. Dit houdt in dat we nagaan hoe vaak je onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak je onze website of apps bezoekt, op welke pagina’s je klikt en welke goederen je via onze website of apps koopt, om zo inzicht te krijgen welke van onze producten en diensten je voorkeur hebben. 

We onderzoeken ook de tevredenheid van onze klanten door middel van enquêtes. Dit soort onderzoeken wordt uitgevoerd door Stage Entertainment. We gebruiken je antwoorden op deze enquêtes voor kwaliteitsbeoordeling en om je ervaring als klant te verbeteren.

Aan de hand van deze informatie kunnen wij ons aanbiedingen, acties, nieuwsbrieven en website relevanter en aantrekkelijker maken voor onze klanten.

 

 • Voor welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonlijke informatie voorop grond van ons gerechtvaardigd zakelijk belang, onder andere om onze dienstverlening aan en communicatie met klanten te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren, om beter inzicht te krijgen in de rechtstreekse interactie tussen de klant en ons (door onze commerciële uitingen of websites), om de effectiviteit van promotie- en reclamecampagnes te meten, en/of om fraude op te sporen en te voorkomen.

Om aan wet- en regelgeving te voldoen

In sommige gevallen verwerkt Stage Entertainment je persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te voldoen.  Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij fiscale of andere zakelijke verplichtingen die in de wet of gedragscodes verankerd zijn. Om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen, kan het nodig zijn jouw persoonsgegevens aan overheidsinstanties of toezichtsorganen te melden.

 

 • Voor welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting om die te verstrekken.

Wanneer je rechtstreeks contact zoekt met Stage Entertainment

Wanneer je contact zoekt met onze klantenservice (of andersom) gebruiken we persoonlijke informatie zoals je bestelgegevens en contactverleden om je verzoek te verwerken en je te voorzien van een optimale dienstverlening. Wij verwerken je persoonsgegevens op deze manier wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met Stage Entertainment of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer je een zakelijke relatie met ons aangaat

Het kan zijn dat je persoonlijke informatie aan Stage Entertainment verschaft op grond van een contract of een algemene zakelijke relatie. In dit onderdeel leggen wij uit hoe wij deze persoonlijke gegevens mogelijk verwerken.

 

Voor het beoordelen en accepteren van een zakelijke partner

Wanneer je contact opneemt met Stage Entertainment verwerken we je persoonsgegevens voor beoordelings- en acceptatiedoeleinden, bijvoorbeeld om je identiteit vast te stellen. Stage Entertainment verwerkt persoonsgegevens van zakelijke partners verder voor overige administratieve doeleinden zoals achtergrondonderzoek en vergelijking met openbaar beschikbare sanctielijsten van overheids- en/of rechtshandhavingsinstanties.

 

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met zakelijke partners

Wij verwerken je persoonsgegevens voor administratieve doeleinden zoals het verzenden van facturen en verzorgen van betalingen. Wij gebruiken je persoonsgegevens ook voor de levering of ontvangst van jouw en onze producten en diensten en voor de administratie daarvan. Stage Entertainment verwerkt je persoonsgegevens voor de verdere uitvoering van onze overeenkomst, inclusief klantenservice.

 

Voor relatiemanagement en marketing

Stage Entertainment gebruikt de informatie die is opgeslagen in haar CRM-databank voor het toezenden van passende aanbiedingen en nieuwsbrieven, voor het verlenen van diensten, en voor accountmanagement en terugroepacties.  We gebruiken je persoonsgegevens ook voor het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van marktonderzoeken en –strategieën.

 

Voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen

We verwerken je persoonsgegevens voor de structurering en uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Dit omvat algemene bedrijfssturing, orderadministratie en beheer van de activa van Stage Entertainment. Stage Entertainment verwerkt je persoonsgegevens ook voor haar intern management. We zorgen voor centrale verwerkingsfaciliteiten om efficiënter te kunnen werken. We voeren audits en andere onderzoeken uit, implementeren interne controlemaatregelen, en beheren en gebruiken lijsten van klanten, leveranciers en zakelijke partners. Ook verwerken we je persoonsgegevens voor onze financiële administratie, voor archiverings- en verzekeringsdoeleinden, voor juridische en zakelijke advisering en voor het oplossen van geschillen.

 

Voor het toezien op naleving

Stage Entertainment bewaakt haar IT-systemen voor controle op de naleving van eigen beleid en reglementen, waaronder het gedragsprotocol, het privacy beleid en het informatiebeveiligingsbeleid.  Tijdens deze activiteiten kan toegang worden gezocht tot je persoonsgegevens.

 

 • Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Toegang tot je persoonsgegevens binnen Stage Entertainment

Als mondiaal opererende onderneming kunnen alle persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan onze wereldwijde organisatie, maar uitsluitend wanneer Stage Entertainment daar een legitiem belang bij heeft (zie details in Hoofdstuk 4). Op grond van zulk legitiem zakelijk belang kunnen je persoonsgegevens worden uitgewisseld binnen de Stage Entertainment-groep en met bedrijven die onder het Stage Entertainment-merk werken.  We wisselen je gegevens binnen de Stage Entertainment-groep uit voor administratieve doeleinden, voor een volledig overzicht van contactpersonen en contracten.  Ook kunnen we je gegevens uitwisselen om je te voorzien van een volledig pakket aan producten en diensten. Voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen die niet het in de EU voorgeschreven niveau van persoonsgegevensbescherming hanteren geldt het bepaalde in sectie 5.3.

 

Medewerkers van Stage Entertainment hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens in zoverre dit nodig is voor het afgesproken doel en binnen het kader van hun werk.

 

Toegang tot je persoonsgegevens door derden

Aan de volgende derden kan waar nodig toegang worden verleend tot je persoonsgegevens, voor het verzorgen van hun producten of diensten aan Stage Entertainment of aan jou:

exploitanten van bancaire betaalsystemen en creditcardmaatschappijen, voor de uitvoering van betalingen;

verzekeringsmaatschappijen;

IT-leveranciers die ons klantenbestand en websites hosten, en technologische dienstverleners;

partijen die diensten voor ons verlenen op het gebied van ticketverkoop en klantenservice, vermeld op de website waar u tickets koopt;

partijen die Stage Entertainment ondersteunen bij marketingactiviteiten, waaronder digitale agentschappen, mailingbedrijven, partners op het gebied van statistisch onderzoek, en Google en Facebook;

gemachtigden die producten en diensten voor ons verkopen, zoals vermeld door de partij waar u de producten en diensten bestelt;

incassobureaus;

fraudeonderzoekers en andere organisaties voor het vaststellen, onderzoeken of voorkomen van fraude en andere misstanden;

externe geschil beslechtende instanties;

toezichtsorganen, overheidsinstanties en wetshandhavers;

onze financieel en juridisch adviseurs en onze accountants; en

andere derden met wie wij wettelijk verplicht zijn de persoonsgegevens te delen.

De klant erkent dat de locatiehouder (DeLaMar Theater) contactgegevens van de klant zal verwerken om nadere informatie te verstrekken over voorstelling gerelateerde producten of met betrekking tot het bezoeken van de voorstelling (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven). De privacy statement van DeLaMar is hier beschikbaar.

We kunnen je persoonsgegevens ook bekend maken aan andere partijen buiten de Stage Entertainment-groep wanneer:

we verplicht of wettelijk bevoegd zijn of wanneer we een we algemene plicht daartoe hebben;

je uitdrukkelijk hebt ingestemd met openbaarmaking of zulke instemming redelijkerwijs uit de omstandigheden afgeleid kan worden; of

het ons anderszins is toegestaan de informatie te openbaren ingevolge toepasselijke privacywetgeving.

 

Wanneer zulke derden toegang krijgen tot je persoonsgegevens zullen wij de nodige contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor zover dit noodzakelijk is of binnen het kader van de toestemming die we van je hebben gekregen. We zullen ervoor zorgen dat derden je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

 

Doorgifte buiten de EU

Tenzij anders is vermeld, bewaren en verwerken we je persoonlijke informatie uitsluitend binnen de Europese Unie. Er kunnen echter uitzonderlijke situaties voorkomen waarbij we je persoonsgegevens door moeten spelen naar buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), naar een land dat naar Europese normen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als het land waar je normaal onze diensten gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een ticket in de EU koopt voor een van onze producties in de VS.

 

In zulke situaties zullen we de nodige stappen nemen om te zorgen dat je persoonsgegevens voldoende beschermd blijven. Deze stappen omvatten meestal het uitvoeren van databeveiligingscontroles van ontvangers en het opstellen van contracten met deze ontvangers om zo te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen hanteren als Stage Entertainment, zodat je gegevens voldoende beschermd zijn. Voor verdere informatie over de passende beschermingsmaatregelen kun je bij ons informeren via onderstaande contactgegevens.

 

Gebruik van je persoonsgegevens door gegevensverwerkers

Wanneer een derde je persoonsgegevens voor of namens Stage Entertainment verwerkt, gaan wij een overeenkomst met deze derde aan met daarin toepasselijke voorwaarden waaronder het verwerken van persoonsgegevens is toegestaan.  Deze overeenkomst bevat verplichtingen die ervoor moeten zorgen dat je persoonsgegevens uitsluitend door de gegevensverwerkers worden verwerkt voor aan ons verleende diensten.

 

 • Hoe worden je persoonsgegevens beschermd?

Stage Entertainment heeft passende beschermingsmaatregelen ingesteld om het vertrouwelijke karakter en de beveiliging van je persoonsgegevens zeker te stellen. We hebben de nodige technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of onbedoeld verlies, schade, verandering, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (waaronder maar niet beperkt tot onnodige verzameling) of verdere verwerking.  Voorbeelden hiervan zijn IT-beveiligingsbeleid, personeelsscholing en beveiligde servers.

 

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is voor het doel beschreven in dit privacy beleid of voor zover dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van geschillen.

Hoe krijg je toegang tot je persoonsgegevens, en hoe kan je die aanpassen of laten verwijderen?

Je kunt op ieder moment een verzoek indienen voor toegang, beperking, overdracht of verwijdering van de gegevens die Stage Entertainment verwerkt, of wanneer je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of bezwaar wilt maken tegen profiling door Stage Entertainment. Dergelijke verzoeken of vragen mogen gericht worden aan:

 

CUSTOMER SERVICE

Per e-mail naar: info@stage-entertainment.com. 

 

DATA PROTECTION TEAM

Per e-mail naar: privacy@stage-entertainment.com.

 

Wanneer je liever contact met ons opneemt via reguliere post, stuur dan je verzoek naar het volgende adres:

 

STAGE ENTERTAINMENT B.V.

Data Protection Team

 De Boelelaan 30

 1083 HJ  AMSTERDAM

 

We zetten ons ervoor in om samen met jou een redelijke oplossing te vinden voor eventuele klachten of bedenkingen die je hebt met betrekking tot de verwerking door ons van je persoonsgegevens. Wanneer je toch van mening bent dat we je niet voldoende hebben geholpen en niet aan onze verplichtingen op het gebied van privacy voldoen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.