Deputy Companymanager

Utrecht Beatrixtheater Full time Company Management

Stage Entertainment Nederland is voor het Beatrix Theater in Utrecht op zoek naar een:

Deputy Company Manager

DOEL VAN DE FUNCTIE

Het managen en coördineren van de company, binnen de kaders zoals die gelden binnen het bedrijf en zijn vormgegeven door de Uitvoerend Producent/Company Manager en is daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele zaken met als doel voor alle betrokkenen een zo optimaal mogelijk werkomgeving te creëren zodat iedereen onder de juiste condities kan functioneren teneinde een kwalitatief goede show neer te zetten.

BELANGRIJKSTE RESULTAATGEBIEDEN

Organisatie

Het organiseren van vervoer, catering, kleedkamers en accommodaties, het regelen van feesten en cadeaus, alsmede het onderhouden van contact met het theater over genoemde zaken, teneinde ervoor te zorgen dat alle faciliteiten in orde zijn.

De Deputy Company Manager maakt het mogelijk dat de company optimaal draait en dient derhalve te beschikken over een sterk ontwikkeld improvisatietalent en stressbestendigheid. Eventuele plaats van werkzaamheden kan wijzigingen. Deputy Company Manager dient hier open voor te staan.

Communicatie

Het zorgdragen voor en onderhouden van een optimale communicatie met de Company Manager zodat deze op de hoogte is van alle lopende zaken. Het onderhouden van een optimale communicatie met de diverse disciplines van de productie zoals cast, orkest, crew met betrekking tot ontwikkelingen, planningen, procedures, taken en verantwoordelijkheden zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn.

Mede zorgdragen voor de totstandkoming van nieuwsbrief i.s.m. HR

Administratie

Het uitvoeren van personeels- (salaris)administratieve zaken, zoals ziek– en betermeldingen, sejour– , vakantie-, en (arbeids)urenregistratie alsmede het vastleggen en administreren van alle direct gemaakte uitgaven en deze doorgeven aan de administratie teneinde de budgetten up-to-date te laten houden. Hiervoor is kennis van en/of affiniteit met HR

Personeel

Het ingrijpen in bepaalde situaties indien gesignaleerd wordt dat de company of bepaalde personen in de company niet hun werkzaamheden uitoefenen binnen de kaders zoals die aangegeven zijn door het bedrijf derhalve dient de Deputy Company Manager conflict-, correctie- en verzuimgesprekken te voeren teneinde een stabiele company te hebben.

Het luisteren naar medewerkers, beantwoorden en oplossen van operationele vragen, alsmede het beantwoorden van vragen van medewerkers over arbeidsvoorwaarden, financiële zaken op een respectvolle doch zakelijke sfeer en binnen de gestelde beleidskaders, teneinde de randvoorwaarden te scheppen om de groep in staat te stellen zich te kunnen richten op het werk.

Het verkrijgen van het vertrouwen van de company door een invoelende en open benadering maar daarbij tevens een duidelijke en consequente benadering teneinde te zorgen dat de company een eenheid wordt/blijft en daarbij dus alert zijn op zaken die onrust veroorzaken. Met als doel om tezamen met de Company Manager te zorgen voor de continuïteit van de kwaliteit van de bedrijfsvoering/productie.

KWALITATIEVE CRITERIA

· HBO werk- en denkniveau

· Kennis van office 365

· Affiniteit met theaterbranche

· Iemand die zelfstandig kan werken en beschikt over senioriteit c.q. overwicht ten opzichte van de groep

· Hands-on mentaliteit en oplossingsgericht en flexibel

· werkzaamheden vinden eveneens plaats in het weekend en de avonduren en beperken zich niet enkel tot de voorstellingstijden

· Het ontwikkelen van leidinggevende capaciteiten is gewenst

· Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

BEOORDELINGSMAATSTAVEN

· Leidinggevende vaardigheden (op groeps-, en individueel niveau) cq      peoplemanagement

· Accuratesse, snelheid en improvisatie

· Organisatiesensitiviteit

· Plannen en organiseren

· Zelfstandig kunnen werken

· Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid