Gedragscode en meldingsbeleid

Onze gedragscode beschrijft hoe we onze missie en kernwaarden op de werkvloer in praktijk willen brengen. Elke dag weer. De code maakt expliciet duidelijk welk professioneel en ethisch gedrag we verwachten van ons allemaal en de mensen met wie we samenwerken. Het geeft richtlijnen en houvast, zodat we zaken op de juiste manier kunnen beoordelen en ethisch de goede beslissingen kunnen nemen. De code schetst de verantwoordelijkheden die we hebben voor elkaar, onze zakelijke relaties en de samenleving.

De gedragscode beschrijft de integriteitsbeginselen van Stage Entertainment op vier gebieden.

  1. Doen integer werken.
  2. Laten zien toewijding aan onze klanten.
  3. Zijn een verantwoordelijke werknemer.
  4. Werken met moreel vaardige, hardwerkende medewerkers.

Lees voor meer informatie de: 
- Gedragscode (NL)
- Code of conduct (ENG)

Stage Entertainment moedigt alle medewerkers en iedereen waarmee we samen werken aan om (potentieel) wangedrag, nalatigheid en onethisch handelen te melden.

Voor meer informatie lees ons:
- Meldingsbeleid (NL)
- Speak up Policy (ENG)