S_productie_headernieuw_1903x384px

Algemene informatie kinderen in musicals

Algemene informatie betreffende de deelname van kinderen aan musicalproducties bij Stage Entertainment.

Kinderrollen
De kinderrollen in musicals variëren van kleine bijrollen tot hoofdrollen. Soms is er slechts één kind in het verhaal en soms een hele groep kinderen (ensemble). Omdat kinderen niet fulltime mogen optreden werken we altijd met meerdere kinderen of groepen die roulerend de rol(len) in de voorstelling spelen. Bij een voorstelling met een vaste locatie wordt hiervoor om de vier/vijf maanden, afhankelijk van de looptijd van de productie, een nieuwe groep kinderen (kindercast) ingezet. Is er sprake van een tournee, dan wordt van te voren bepaald hoeveel kinderen nodig zijn om alle voorstellingen te spelen.

Casting / Workshops / (voorbereidende) Repetities
Het is afhankelijk van de grootte van de rol en in welke periode de kinderen nodig zijn welk casting,- en  repetitietraject we volgen.

 • Als we casten voor een kinderhoofdrol als Billy Elliot of Ciske de Rat volgt na de auditie(s) vaak een workshop periode (school) waarin ze op rol gerichte zang, spel en dans lessen volgen om zich hierin te ontwikkelen. Naast talentontwikkeling werken we aan de opbouw van de benodigde concentratie, discipline en theaterkennis. Na een aantal weken wordt beslist of ze de rol mogen gaan spelen.
 • Wanneer kinderen geselecteerd zijn voor een rol volgen ze een aantal voorbereidende repetities waarin ze worden voorbereid op de repetities met de volwassen cast. Ze leren dan in grote lijnen waar het verhaal over gaat en wat hun rol inhoudt qua zang, spel of dans.
 • Wanneer een voorstelling al draait en een volgende groep kinderen de voorstelling gaat spelen is er een korter workshop en/of  repetitie traject waarna de kinderen de reeds spelende kindercast opvolgen.
 • Repetities vinden maximaal 3 x per week plaats en vinden in enkele gevallen, bijvoorbeeld in combinatie met de volwassen cast, plaats tijdens schooluren. Dit uiteraard in overleg met school en de ouder(s)/verzorger(s).

 Beschikbaarheid

 • Omdat er altijd meerdere kinderen of groepen moeten worden ingewerkt en we repetities zo efficiënt mogelijk moeten inplannen is volledige beschikbaarheid in de repetitie-, en speelperiode is een vereiste voor deelname aan de musical. Dit betekent dat andere hobby’s zoals lessen en optredens van de dans of theaterschool en sport(wedstrijden) alleen doorgang kunnen vinden op dagen dat het kind niet voor de repetities of voorstellingen nodig is. Het boeken van vakantie is in de gevraagde periode niet mogelijk tenzij anders aangegeven.
 • Het is op het moment dat wij een casting uitschrijven niet altijd mogelijk al een definitief overzicht te geven van de repetitie en/of speelperiode. Alle genoemde data en locaties zijn daardoor onder voorbehoud van wijzigingen.
 • Beschikking over voldoende arbeidsdagen (door ons speelbeurten genoemd) is een vereiste voor deelname aan de productie.

 Speelbeurten / Ontheffing MSZW

 • Voor kinderen in de leeftijd tussen 7 en 13 jaar die deelnemen aan bijvoorbeeld een film of theatervoorstelling moet ontheffing worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kinderen beschikken per leeftijdsjaar over 24 speelbeurten.
 • De berekening die wij maken voor het aantal benodigde kinderen voor een productie is altijd gebaseerd op 24 speelbeurten, tenzij anders aangegeven. Beschikking over voldoende speelbeurten in de speelperiode is daardoor een vereiste.
 • De 24 speelbeurten worden in een vaststaande productie gespeeld in een aaneengesloten periode waarbij maximaal 3 voorstellingen per week worden gespeeld. Op de tour worden de voorstellingen vaak verspreid over een langere periode omdat de kinderen in hun eigen regio optreden. Ook dan spelen ze maximaal 3 voorstellingen per week.
 • Voor meer informatie betreffende de regelgeving voor kinderen in theaterproducties verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 Vervoer

 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn bereid zelf voor vervoer te zorgen van en naar de lessen, repetities en voorstellingen.
 • Zij ontvangen hiervoor een tegemoetkoming tijdens de repetitie en speelperiode.

 Heeft u vragen?
Mail naar castingkinderen@stage-entertainment.nl

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.